สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

พัฒนาทักษะสมอง EF-Executive Functions

โพสต์เมื่อ : 8 ธ.ค. 2564 เวลา 08:58 น. IP: 1.10.163.86
แชร์ให้เพื่อน

พัฒนาทักษะสมอง EF-Executive Functions ทักษะสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิตให้สำเร็จ เป็นองค์ความรู้สมัยใหม่ Executive Functions ทำหน้าที่กำกับพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายของบุคคลชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่บุคคลพึงกระทำให้เหมาะสมกับบริบท โดยคำนึงถึงความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตามมา ความคาดหวังในอนาคต คุณค่าและจุดมุ่งหมายในชีวิต EF จะช่วยให้บุคคลมีสำนึกของการเตรียมพร้อม สำนึกของภาระหน้าที่ มีการยืดหยุ่น และมีการร่วมมือ เอกสารชุดนี้ประกอบด้วย
https://obecmail-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/niphon_ban_obecmail_org/EWrXMzMRmYNJvLxm5Hm34E8BOXvqK5A3wo7AsHB1fgYCVQ?e=z2fzPw