สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

รายงานการนิเทศ ติดตาม โครงการอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการเด็กประถมศึกษา

โพสต์เมื่อ : 7 ธ.ค. 2564 เวลา 15:58 น. IP: 1.2.179.97
แชร์ให้เพื่อน

อาหารมื้อที่สำคัญที่สุดที่เด็กควรรับประทาน คือ อาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน โครงการอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะในโรงเรียนที่ห่างไกลได้รับประทานอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการที่ดีและมีคุณค่า ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดสุขภาพและพัฒนาการทางการเรียนที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน 2. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชนผู้ปกครองในการเห็นความสำคัญและร่วมแรงร่วมใจจัดหาทุนหรือวัตถุดิบในการทำอาหารเช้าเพื่อพัฒนาการที่ดีแก่ลูกหลานในชุมชน และ 3. เพื่อให้เกิดโรงเรียนต้นแบบในการนำไปสู่นโยบายสาธารณะ การจัดหาอาหารเช้าให้นักเรียนซึ่งมีผลตัวชี้วัดชัดเจนว่า ภายหลังเข้าร่วมโครงการนักเรียนเติบโต มีพัฒนาการและ IQ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น