สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

รายงานวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1

โพสต์เมื่อ : 7 ธ.ค. 2564 เวลา 11:51 น. IP: 1.2.179.97
แชร์ให้เพื่อน

รายงานวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 2) พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และ 3) จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพและปัญหาการจัดการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะที่ 2 การกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระยะที่ 3 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1