สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

นิเทศภายในโรงเรียนครั้งที่ 1/2564

โพสต์เมื่อ : 23 พ.ย. 2564 เวลา 14:51 น. IP: 182.52.23.165
แชร์ให้เพื่อน

 ในวันจันทร์ ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  นายกุศล  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"  ประธานกรรมการ  และคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  ออกนิเทศติดตาม  ให้การช่วยเหลือ  แนะนำ  และให้คำปรึกษาให้กับคณะครู  โดยออกนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร   เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น