สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

คู่มือ การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

โพสต์เมื่อ : 3 ก.พ. 2564 เวลา 21:34 น. IP: 1.2.151.237
แชร์ให้เพื่อน

คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้(Professional Learning Community : PLC) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วยหน่วยการเรียนจำนวน 5 หน่วย ดังนี้
หน่วยการเรียนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หน่วยการเรยีนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หน่วยการเรียนที่ 3 การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
หน่วยการเรียนที่ 4 การนำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ PLC