สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
โรงเรียน บ้านนาแก
โรงเรียน บ้านนาแก
nakaesakol@gmail.com
สกลนคร


โรงเรียนบ้านนาแกอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

[8 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 517/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านนาแก เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ (๓ ขวบ)

[8 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 529/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านนาแกได้จัดอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2561

[8 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 3005/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านนาแกจัดอบรมให้ความรู้จราจรและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

[8 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 550/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านนาแกทำบุญวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

[8 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 618/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนครตัดผมฟรีโรงเรียนบ้านนาแก

[8 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 937/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

งานเปิดบ้านวิชาการนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก

[8 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 593/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

งานวันตลาดนัดสินค้า โรงเรียนบ้านนาแก

[8 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 511/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

งานบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านนาแก

[8 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 571/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

งานวันครู ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒

[8 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 489/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

งานวันเด็กโรงเรียนบ้านนาแก ประจำปี ๒๕๖๒

[8 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 550/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

งานวันปีใหม่ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านนาแก

[8 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 663/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 8 จาก 8 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com