สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์

คู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

[26 มี.ค. 2563]
....(อ่าน 20378/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เผยแพร่คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

[12 มี.ค. 2563]
....(อ่าน 739/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2563

[23 ม.ค. 2563]
....(อ่าน 2879/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข้อมูลสารสนเทศ Big Data สพป.สกลนคร เขต 1

[10 ม.ค. 2563]
....(อ่าน 1244/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แจ้งตรวจงานดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[12 พ.ย. 2562]
....(อ่าน 701/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[12 พ.ย. 2562]
....(อ่าน 878/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ

[31 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 6043/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบการเงิน ฯ 2562

[24 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 1127/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกียรติบัตรการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV

[20 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 1443/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกียรติบัตรการพัฒนาเว็บไซต์

[20 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 1579/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS สพป.สกลนคร เขต 1

[11 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 300/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS สพป.สกลนคร เขต 1

[11 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 264/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์

[24 ก.ย. 2562]
....(อ่าน 619/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร เขต 1

[24 ก.ย. 2562]
....(อ่าน 2177/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รวมเอกสาร/เนื้อหา/อื่นๆ การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

[22 ก.ย. 2562]
....(อ่าน 1188/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1

[31 ส.ค. 2562]
คู่มือกรอบภาระงานและ....(อ่าน 1489/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

กำหนดการเปิดงานมหกรรมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ

[25 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 844/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกียรติบัตรผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพ

[25 ส.ค. 2562]
การประชุมเชิงปฏิบัติ....(อ่าน 1835/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วม พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ

[28 ก.ค. 2562]
....(อ่าน 511/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต ๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[28 ก.ค. 2562]
สพป.สกลนคร เขต ๑ ร่วมพ....(อ่าน 546/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 3 จาก 7 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com