สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง ฯ พ.ศ.2562

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 152/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 126/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 133/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเงินการคลัง พ.ศ.2561

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 130/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

[27 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 3121/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง/หลักเกณฑ์ต่างๆ

[25 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 241/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา

[25 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 292/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515

[23 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 275/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือระบบ AMSS++

[18 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 115/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน

[18 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 237/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ

[18 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 200/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 2563

[18 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 110/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบคำร้องขอรับบริการ กลุ่มอำนวยการ

[17 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 101/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

[25 พ.ค. 2563]
....(อ่าน 318/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

[25 พ.ค. 2563]
....(อ่าน 430/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

อนุมัติงบประมาณประจำปี 2563 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซม

[23 เม.ย. 2563]
....(อ่าน 628/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็น Applications for IOS Android and PC

[5 เม.ย. 2563]
....(อ่าน 71/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็น Applications for IOS Android and PC

[5 เม.ย. 2563]
....(อ่าน 453/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็น Applications for IOS Android and PC

[5 เม.ย. 2563]
....(อ่าน 817/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ร่วมต้านมหันตภัยร้าย COVID 19

[5 เม.ย. 2563]
....(อ่าน 459/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 2 จาก 7 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com