สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์

แนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพป.สกลนคร เขต 1

[19 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 142/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

[14 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 766/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

[13 ส.ค. 2563]
....(อ่าน 230/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓

[15 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 185/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วงงาน

[15 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 121/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สมุดโทรศัพท์ ปี2563

[15 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 300/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ

[10 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 158/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การประเมินความเสี่ยงประจำปี

[10 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 153/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

[10 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 156/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะ

[9 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 170/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2563

[9 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 194/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562

[9 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 477/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562

[8 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 221/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2563

[8 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 155/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63

[6 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 430/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 62

[6 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 332/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนป้องการทุจริต สพป.สกลนคร เขต 1

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 178/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

อำนาจหน้าที่และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 259/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 182/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 134/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 7 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com