สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
โรงเรียน บ้านนาแก
โรงเรียน บ้านนาแก
nakaesakol@gmail.com
สกลนคร


กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๔

[18 ม.ค. 2564]
กิจกรรมวันครูแห่งชาต....(อ่าน 17/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านนาแก ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563

[2 ธ.ค. 2563]
โรงเรียนบ้านนาแก ได้....(อ่าน 145/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[7 ต.ค. 2563]
การบรรจุและแต่งตั้งบ....(อ่าน 313/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ "สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภูมิ&quo

[2 ต.ค. 2563]
มุทิตาจิตข้าราชการคร....(อ่าน 200/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดกิจกรรมวันแม่ 2563 โรงเรียนบ้านนาแก

[13 ส.ค. 2563]
การจัดกิจกรรมวันแม่ 25....(อ่าน 493/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

วันไหว้ครู โรงเรียนบ้านนาแก ประจำปี ๒๕๖๓

[13 ส.ค. 2563]
วันไหว้ครู โรงเรียนบ....(อ่าน 312/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดกิจกรรมดำนาโรงเรียนบ้านนาแก

[31 ก.ค. 2563]
การจัดกิจกรรมดำนาโรง....(อ่าน 446/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านนาแก

[31 ก.ค. 2563]
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ....(อ่าน 543/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านนาอ้อยคำสะอาด และโรงเรียนบ้านห้วยปลาใยผดุงวิทยา ศึกษาดูงาน

[31 ก.ค. 2563]
โรงเรียนบ้านนาอ้อยคำ....(อ่าน 266/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนบ้านนาแก ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด ๑๙

[31 ก.ค. 2563]
โครงการส่งเสริมสุขภา....(อ่าน 163/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านนาแก ถวายเทียนเข้าพรรษา ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

[31 ก.ค. 2563]
โรงเรียนบ้านนาแก ถวา....(อ่าน 111/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนบ้านนาแก

[1 ก.ค. 2563]
การนิเทศติดตามการเปิ....(อ่าน 396/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาแก

[25 พ.ค. 2563]
ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่....(อ่าน 591/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การประชุม Video Confereance และการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การ

[22 พ.ค. 2563]
การประชุม Video Confereance และก....(อ่าน 425/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านนาแก

[18 พ.ค. 2563]
การจัดกิจกรรมวันต้นไ....(อ่าน 362/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านนาแกเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

[5 มี.ค. 2563]
โรงเรียนบ้านนาแกเข้า....(อ่าน 682/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านนาแกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาถิ่นภูไทเกมส์ ครั้งที่ ๑๐

[5 มี.ค. 2563]
โรงเรียนบ้านนาแกเข้า....(อ่าน 627/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

งานบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา

[24 ม.ค. 2563]
งานบุญประทายข้าวเปลื....(อ่าน 680/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านนาแกจัดกิจกรรมจิตอาสา

[21 ม.ค. 2563]
โรงเรียนบ้านนาแกจัดก....(อ่าน 708/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

งานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓

[21 ม.ค. 2563]
งานวันครู ครั้งที่ ๖๔....(อ่าน 442/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 4 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com