สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
นายทรงเผ่า งึ้มโพธิ์ขวาง
นายทรงเผ่า งึ้มโพธิ์ขวาง
tonecak@yahoo.co.th
สกลนคร


โรงเรียนบ้านเชิงดอยทำบุญ

[22 มี.ค. 2566]
โรงเรียนบ้านเชิงดอย ....(อ่าน 36/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

[21 มี.ค. 2566]
โรงเรียนบ้านเชิงดอย ....(อ่าน 49/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานบุญประเพณี

[20 มี.ค. 2566]
เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 17 มี....(อ่าน 44/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอย ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)

[15 มี.ค. 2566]
เมื่อวัน พุธ ที่ 15 มีน....(อ่าน 42/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอยขอขอบคุณ

[15 มี.ค. 2566]
ทางโรงเรียนบ้านเชิงด....(อ่าน 53/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอยได้นำลูกเสือ ?เนตรนารี ไปบําเพ็ญประโยชน์

[9 มี.ค. 2566]
เมื่อวัน พุธ ที่ 8 มีนา....(อ่าน 51/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา

[7 มี.ค. 2566]
เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 3 มี....(อ่าน 81/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนร่มไทรวิทยา ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[2 มี.ค. 2566]
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 27 ....(อ่าน 237/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอย ขอขอบคุณ

[2 มี.ค. 2566]
โรงเรียนบ้านเชิงดอย ....(อ่าน 83/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอยได้เดินทางไกลลูกเสือ- เนตรนารี

[2 มี.ค. 2566]
โรงเรียนบ้านเชิงดอยไ....(อ่าน 95/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอยได้ไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

[1 มี.ค. 2566]
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ....(อ่าน 94/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอยได้ดำเนินการประเมินการอ่านออกเสียงและรู้เรื่อง RT

[20 ก.พ. 2566]
โรงเรียนบ้านเชิ....(อ่าน 78/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ฝากประชาสัมพันธ์

[13 ก.พ. 2566]
ฝากประชาสัมพันธ์....(อ่าน 94/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอยได้นำนักเรียนไปแสดงคีตะมวยไทยในงานประเพณี รวมใจไทกะเลิง

[19 ม.ค. 2566]
เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 15 ....(อ่าน 242/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอยขอขอบคุณ จิตอาสา 904

[18 ม.ค. 2566]
โรงเรียนบ้านเชิงดอยข....(อ่าน 134/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ไพบูรณ์ คำภูมี

[18 ม.ค. 2566]
ทางโรงเรียนขอบคุณท่า....(อ่าน 168/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอยร่วมงานวันครู ประจำปี 2566

[17 ม.ค. 2566]
โรงเรียนบ้านเชิงดอยไ....(อ่าน 141/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอย ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ไพบูรณ์ คำภูมี

[15 ม.ค. 2566]
ทางโรงเรียนบ้านเชิง....(อ่าน 101/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์

[14 ม.ค. 2566]
ประชาสัมพันธ์....(อ่าน 124/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนบ้านเชิงดอยขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

[10 ม.ค. 2566]
โรงเรียนบ้านเชิงดอยข....(อ่าน 182/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 8 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com