สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
ดุสิดา พุทธิไสย
ดุสิดา พุทธิไสย
dusidabt@gmaill.com
สกลนคร


ขับเคลื่อนงานติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันภัย และการให้ข้อมูลข่าวสาร จากการถูกละเมิดฯ

[9 ก.ย. 2564]
....(อ่าน 155/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ หนองหารหลวง-กุสุมาลย์ 2

[7 ก.ย. 2564]
....(อ่าน 82/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดค่ายทักษะชีวิต ช่วยนักเรียนห่างไกลยาเสพติด และพฤติกรรมไม่พึง

[7 ก.ย. 2564]
....(อ่าน 68/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฯ ถิ่นภูไท-ธาตุเชิงชุม

[7 ก.ย. 2564]
....(อ่าน 70/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID - 19

[3 ก.ย. 2564]
....(อ่าน 129/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมไว้อาลัย นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล

[2 ก.ย. 2564]
....(อ่าน 238/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID - 19

[2 ก.ย. 2564]
....(อ่าน 157/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

[2 ก.ย. 2564]
....(อ่าน 116/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

[2 ก.ย. 2564]
....(อ่าน 116/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID - 19

[1 ก.ย. 2564]
....(อ่าน 153/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมร่างคู่มือปฏิบัติงานติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันภัยฯ

[31 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 43/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID - 19

[31 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 76/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19

[31 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 68/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก

[31 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 79/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดประชุมออนไลน์ ศูนย์อำนวยการฯ ไตรศิลา

[27 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 124/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานประเมิลผลงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี

[26 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 114/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 พิจารณาคัดเลือกครูดีในดวงใจ ประจำปี 2565

[26 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 103/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 พร้อม สพท.ในสกลนคร ขับเคลื่อนงานป้องกันภัยจากการถูกละเมิดทุกรูป

[20 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 76/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการแข่งขันกิจกรรม ในการประชุมวิชาการ กพด.

[20 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 141/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สพป.สกลนคร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาฯ

[19 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 100/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 13 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com