สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
อุษณีย์ บุตรงาม
อุษณีย์ บุตรงาม
usa.namnueng@gmail.com
สกลนคร


ประชุมออนไลน์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

[22 ส.ค. 2564]
ประชุมออนไลน์การพัฒน....(อ่าน 183/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาสร้างสรรค์คนดี

[21 ก.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนวัตกรร....(อ่าน 2202/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ

[1 ก.ค. 2564]
โครงการส่งเสริมคุณธร....(อ่าน 551/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมออนไลน์

[11 มิ.ย. 2564]
ประชาสัมพันธ์และเชิญ....(อ่าน 325/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงานการประกวด การคัดเลือกวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ BEST PRACTE

[10 มิ.ย. 2564]
ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท....(อ่าน 362/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ระบบการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

[18 พ.ค. 2564]
ระบบการบริหารจัดการศ....(อ่าน 624/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

[22 เม.ย. 2564]
ประกาศเลื่อนการสอบแ....(อ่าน 297/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นนาฎศิลป์ไทยประจำปีการศึกษา 2564

[9 เม.ย. 2564]
ประชาสัมพันธ์โครงการ....(อ่าน 263/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ

[8 เม.ย. 2564]
การแข่งขันทักษะวิชาก....(อ่าน 252/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว

[5 มี.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อโรงเรีย....(อ่าน 949/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว

[5 มี.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อโรงเรีย....(อ่าน 839/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือ การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

[9 ก.พ. 2564]
คู่มือการขับเคลื่อนก....(อ่าน 4659/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เผยแพร่แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย

[3 ก.พ. 2564]
เผยแพร่แผนการจัดประส....(อ่าน 6084/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

นำเสนอโครงการ " อบรมแนวทางการเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับงบรายหัว&am

[17 ธ.ค. 2563]
นำเสนอโครงการ " อบรม....(อ่าน 545/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

[15 ธ.ค. 2563]
การนิเทศภายในสถานศึก....(อ่าน 6090/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

[2 ต.ค. 2563]
ขอเชิญร่วมอบรม การจั....(อ่าน 610/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว

[29 ก.ย. 2563]
การยกระดับคุณภาพโรงเ....(อ่าน 2386/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม

[27 ส.ค. 2563]
ประกาศยกย่องเชิดชูเก....(อ่าน 2458/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือสำหรับสถานศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

[29 ก.ค. 2563]
การประเมินคุณธรรมและ....(อ่าน 2920/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

[24 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน....(อ่าน 1459/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com