สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
อุษณีย์ บุตรงาม
อุษณีย์ บุตรงาม
usa.namnueng@gmail.com
สกลนคร


ประกาศรายชื่อผุ้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

[27 ต.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผุ้รับร....(อ่าน 5813/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

[20 ก.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนวัตกรร....(อ่าน 583/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม

[20 ก.ย. 2565]
ประกาศผลการพิจารณาคั....(อ่าน 8318/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

[13 ก.ย. 2565]
ประกาศผลการคัดเลือกส....(อ่าน 707/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕

[12 ก.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อโรงเรี....(อ่าน 942/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Kiddy Code สนุกโค้ด สนุกคิด

[9 มิ.ย. 2565]
ประชาสัมพันธ์การสมัค....(อ่าน 567/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อการสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

[2 พ.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ที่ไ....(อ่าน 1043/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์ แจกสื่อมัลติมีเดียระดับปฐมวัย "ฟรี"

[9 มี.ค. 2565]
ประชาสัมพันธ์
<br>แจ....(อ่าน 567/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียน

[3 มี.ค. 2565]
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน....(อ่าน 835/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

[8 ก.พ. 2565]
โครงการจัดประกวดแข่ง....(อ่าน 829/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

[14 ธ.ค. 2564]
สรุปรายงานผลการนิเทศ....(อ่าน 1417/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย

[2 ธ.ค. 2564]
การดำเนินงานพัฒนาการ....(อ่าน 2543/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์

[29 พ.ย. 2564]
ประชาสัมพันธ์โครงการ....(อ่าน 671/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู

[24 พ.ย. 2564]
ประชาสัมพันธ์โครงการ....(อ่าน 1041/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดอบรมครู หลักสูตร ?พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม? รหัสหลักสูตร 63064 รุ่นที่ 4

[9 พ.ย. 2564]
การจัดอบรมครู หลักสู....(อ่าน 756/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของสถานศึกษา

[7 ต.ค. 2564]
สรุปผลการนิเทศติดตาม....(อ่าน 1201/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา

[5 ต.ค. 2564]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒ....(อ่าน 2555/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการเขียนข้อตกลงในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[5 ต.ค. 2564]
แนวทางการเขียนข้อตกล....(อ่าน 1549/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดการเรียนรู้ในสถนาการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)

[5 ต.ค. 2564]
การจัดการเรียนรู้ในส....(อ่าน 1030/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

วุฒิบัตรการอบรม พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา

[1 ต.ค. 2564]
วุฒิบัตรการอบรม พัฒน....(อ่าน 1542/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com