สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
วัจน์กร หอมไกรลาศ
วัจน์กร หอมไกรลาศ
jm.watchakon@gmail.com
สกลนคร


นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

[8 ม.ค. 2563]
....(อ่าน 116/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

[29 พ.ย. 2562]
....(อ่าน 11859/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ปร. 456

[25 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 827/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน งบประมาณปี 2562

[25 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 660/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.สน1 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562

[25 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 393/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข้อมูลจำนวนครูและผู้อำนวยการ 2562

[12 ก.ค. 2562]
ข้อมูลจำนวนครูและผู้....(อ่าน 381/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เอกสารเผยแพร่งานนโยบายและแผน

[5 ก.ค. 2562]
เอกสารเผยแพร่กลุ่มนโ....(อ่าน 475/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

[5 ก.ค. 2562]
คู่มือการปฏิบัติงาน ....(อ่าน 414/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[28 มิ.ย. 2562]
แนวทางการขับเคลื่อนก....(อ่าน 1241/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เอกสารเผยแพร่งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน

[26 มิ.ย. 2562]
เอกสารเผยแพร่งานติดต....(อ่าน 683/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เอกสายเผยแพร่งานวิเคราะห์งบประมาณ

[26 มิ.ย. 2562]
เอกสารเผยแพร่กลุ่มนโ....(อ่าน 165/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการดำเนินงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

[19 เม.ย. 2562]
แนงทางการดำเนินงานตา....(อ่าน 3698/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

อนุมัติจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการป

[14 ม.ค. 2562]
....(อ่าน 1052/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com