สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
วิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
วิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
-Wilailak.sirikhan
สกลนคร


รายละเอียดการหักชำระหนี้ออมสินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

[22 ก.พ. 2563]
ข้าราชการที่สำนักงาน....(อ่าน 388/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดหักหนี้สหกรณ์ครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

[22 ก.พ. 2563]
ข้าราชการที่สำนักงาน....(อ่าน 237/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายละเอียดเงินบำนาญเดือนกุมภาพันธ์ 2563

[18 ก.พ. 2563]
....(อ่าน 175/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2562 ลว.17กุมภาพันธ์ 2563

[18 ก.พ. 2563]
....(อ่าน 52/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายลูกจ้างประจำ ปี2562

[31 ม.ค. 2563]
....(อ่าน 118/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของข้าราชการ ปี 2562

[31 ม.ค. 2563]
....(อ่าน 330/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เงินเดือนบำนาญ(ลูกจ้างประจำ)เดือนมกราคม 2563

[21 ม.ค. 2563]
....(อ่าน 88/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เงินเดือนบำนาญ(ข้าราชการ)เดือนมกราคม 2563

[21 ม.ค. 2563]
....(อ่าน 241/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562

[31 ต.ค. 2562]
....(อ่าน 135/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานงบการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

[25 มิ.ย. 2562]
....(อ่าน 184/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com