สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
นางสาวกุลธิดา ผุยผล
นางสาวกุลธิดา ผุยผล
Kultida_1112@hotmail.com
มุกดาหาร


การพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ตอนที่2)

[15 ส.ค. 2562]
ข้อมูลการประเมินการอ....(อ่าน 935/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ตอนที่1)

[15 ส.ค. 2562]
เอกสารประกอบพัฒนาการ....(อ่าน 937/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิทย์ คณิต และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยและประถม

[14 ส.ค. 2562]
ขอประชาสัมพันธ์งานปร....(อ่าน 282/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ? ๒๕๖๔

[6 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 188/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มืิอ กิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัมฒนาห้องสมุด 2561

[6 ส.ค. 2562]
....(อ่าน 111/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

[6 ส.ค. 2562]
แนวทางการดำเนินงานส่....(อ่าน 94/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การเเข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษาพระพรหมมุงคลาจารย์ ครั้งที่ 16

[18 ก.ค. 2562]
การเเข่งขันภาษาไทยเพ....(อ่าน 293/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

[18 ก.ค. 2562]
ขอเชิญร่วมอบรม การจั....(อ่าน 137/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โครงการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

[5 ก.ค. 2562]
....(อ่าน 186/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกียรติบัตรการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ฯ

[27 มิ.ย. 2562]
เกียรติบัตรการประกวด....(อ่าน 277/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

[23 พ.ค. 2562]
ข่าวประชาสัมพันธ์ กล....(อ่าน 291/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562

[22 เม.ย. 2562]
....(อ่าน 166/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมวิชาการภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียน กพด.

[27 มี.ค. 2562]
....(อ่าน 578/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

[19 มี.ค. 2562]
เอกสารประกอบ การอบรม....(อ่าน 1040/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข่าวประชาสัมพันธ์

[14 มี.ค. 2562]
การอบรมเชิงปฏิบัติกา....(อ่าน 240/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิชาการภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียน กพด.

[28 ก.พ. 2562]
ประกาศผลการแข่งขันกิ....(อ่าน 1199/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย กพด. ตามพระราชดำริฯ

[21 ก.พ. 2562]
การแข่งขันกิจกรรมด้า....(อ่าน 966/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

[25 ม.ค. 2562]
....(อ่าน 31444/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การประกวด"สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.256

[16 ม.ค. 2562]
....(อ่าน 552/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ O-NET ครั้งที่ 3 และการส่งเอกสารหลั

[14 ม.ค. 2562]
....(อ่าน 309/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com