สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์

เกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมการอบรม ค่ายเยาวชนเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2564

[22 ต.ค. 2564]
....(อ่าน 22/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564

[22 ต.ค. 2564]
....(อ่าน 29/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

บทเรียนออนไลน์ ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตปัญหา

[14 ต.ค. 2564]
สื่อการอบรมกิจกรรมกา....(อ่าน 189/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"

[11 ต.ค. 2564]
....(อ่าน 1863/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือ การปฎิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

[11 ต.ค. 2564]
....(อ่าน 103/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

"ร้อยอุทาหรณ์ วิถีเรียนรู้กฎหมาย"

[11 ต.ค. 2564]
....(อ่าน 673/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน

[14 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 203/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

[14 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 176/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

[14 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 187/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

[14 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 181/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การมีส่วนร่วมของผูบริหาร

[14 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 163/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

[11 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 217/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขั้นตอนการบริการให้คำปรึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

[11 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 172/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการจัดซื่อ-จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

[10 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 126/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือจัดหาพัสุดรายเดือน

[10 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 112/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดซื้อ - จัดจ้าง

[10 ส.ค. 2564]
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ....(อ่าน 97/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง

[10 ส.ค. 2564]
แผนการจัดซื้อ - จัดจ้า....(อ่าน 105/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[10 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 95/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน

[10 ส.ค. 2564]
รายงานการกำกับติดตาม....(อ่าน 74/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขั้นตอนการรับบริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

[10 ส.ค. 2564]
....(อ่าน 143/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 10 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com