สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์

คู่มือการใช้งานระบบคลังสื่อดิจิทัล (OBEC CONTEN CENTER)

[5 ส.ค. 2565]
....(อ่าน 30/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

VDO สาธิตการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

[1 ส.ค. 2565]
....(อ่าน 159/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV

[19 ก.ค. 2565]
คู่มือการติดตั้งและซ....(อ่าน 48/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

[12 ก.ค. 2565]
....(อ่าน 92/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

[12 ก.ค. 2565]
....(อ่าน 69/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

[12 ก.ค. 2565]
....(อ่าน 125/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินการตามนโยบายหรือการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

[12 ก.ค. 2565]
....(อ่าน 92/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

[12 ก.ค. 2565]
....(อ่าน 114/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ

[12 ก.ค. 2565]
....(อ่าน 40/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[9 ก.ค. 2565]
....(อ่าน 142/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564

[9 ก.ค. 2565]
....(อ่าน 110/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โครงสร้างการบริหารงาน สพป.สกลนคร เขต 1

[7 ก.ค. 2565]
....(อ่าน 148/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ฯ

[30 พ.ค. 2565]
....(อ่าน 546/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565

[20 พ.ค. 2565]
....(อ่าน 201/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สรุปการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้วประเทศ ประจำปี 2565

[3 พ.ค. 2565]
สรุปการประชุมผู้อำนว....(อ่าน 559/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

[28 มี.ค. 2565]
....(อ่าน 218/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอ"

[22 มี.ค. 2565]
....(อ่าน 507/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

[21 มี.ค. 2565]
....(อ่าน 775/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)

[13 มี.ค. 2565]
....(อ่าน 8337/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาพระราชทานปี 2565 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ

[8 มี.ค. 2565]
การรับสมัครขอรับทุนก....(อ่าน 2577/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 11 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com