สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์





รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562

[8 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 2/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2563

[8 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 3/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63

[6 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 6/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 62

[6 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 7/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แผนป้องการทุจริต สพป.สกลนคร เขต 1

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 10/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 13/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 7/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 9/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง ฯ พ.ศ.2562

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 7/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 10/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 10/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเงินการคลัง พ.ศ.2561

[5 ก.ค. 2563]
....(อ่าน 12/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

[27 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 2510/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง/หลักเกณฑ์ต่างๆ

[25 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 46/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา

[25 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 37/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515

[23 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 41/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

คู่มือระบบ AMSS++

[18 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 56/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน

[18 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 51/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ

[18 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 40/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 2563

[18 มิ.ย. 2563]
....(อ่าน 49/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 7 หน้า
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com