สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ใบงวดเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566
ใบงวดเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566
วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2565 โดย มณีรัตน์ อุปลี
อ่าน 29 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่ง สตง. ประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่ง สตง. ประจำเดือน ตุลาคม 2565
วันที่โพสต์ 10 พ.ย. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 124 ครั้ง

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.65
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.65
วันที่โพสต์ 17 ต.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 166 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กันยายน 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กันยายน 2565
วันที่โพสต์ 12 ต.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 210 ครั้ง

ปริมาณงานเพื่อจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน
วันที่โพสต์ 6 ต.ค. 2565 โดย มณีรัตน์ อุปลี
อ่าน 510 ครั้ง

ค่าพาหนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ กพด.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี65
ค่าพาหนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ กพด.ระดับภาคตะวันออกเฉีย
วันที่โพสต์ 12 ก.ย. 2565 โดย Admin
อ่าน 760 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน สิงหาคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน สิงหาคม 2565
วันที่โพสต์ 10 ก.ย. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 280 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 328 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Admin
อ่าน 279 ครั้ง

การรายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ด่วนที่ส

วันที่โพสต์ 11 ก.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 966 ครั้ง

หนังสือรับรองและขอบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3)
หนังสือรับรองและขอบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3)
วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2565 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 501 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มิถุนายน 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันที่โพสต์ 7 ก.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 239 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 338 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน เมษายน 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน เมษายน 2565
วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 294 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มีนาคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มีนาคม 2565
วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 573 ครั้ง

เอกสารคู่มือ ระบบให้บริการขอรับบำเหน็จบำนาญและตรวจสอบ สิทธิประโยชน์ของตนเองฯ
เอกสารคู่มือ
ระบบให้บริการขอรับบำเหน็จบำนาญและตรวจสอบ
สิทธิประโยช

วันที่โพสต์ 11 มี.ค. 2565 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 843 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
วันที่โพสต์ 9 มี.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 688 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 8 หน้า

บุคลากร
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอัญชรี มุงวษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายภีรมิต ประพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวอรวรรณ ลือชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com