สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 4 ครั้ง

รายงายสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562
รายงายสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจ
วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 6 ครั้ง

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 5 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนมิถุนายน 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนมิถุนายน 2563
วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 46 ครั้ง

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนมิถุนายน 2563
รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนมิถุนายน 2563
วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 45 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนมิถุนายน 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนมิถุนายน 2563
วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 47 ครั้ง

การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
วันที่โพสต์ 24 มิ.ย. 2563 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 25 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน และร
วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 36 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2563
วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 146 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนพฤษภาคม 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนพฤษภาคม 2563
วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 188 ครั้ง

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนพฤษภาคม 2563
รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนพฤษภาคม 2563
วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 125 ครั้ง

รายละเอียดการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563
รายละเอียดการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563
วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2563 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 82 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนเมษายน 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนเมษายน 2563
วันที่โพสต์ 27 เม.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 209 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนมีนาคม 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนมีนาคม 2563
วันที่โพสต์ 27 เม.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 89 ครั้ง

การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายละเอียดการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563
วันที่โพสต์ 23 เม.ย. 2563 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 135 ครั้ง

รายงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รายงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
วันที่โพสต์ 22 เม.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 177 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิลาวรรณ บรรลือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
นักวิชาการพัสดุ
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอัญชรี มุงวษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวรัฏธิดา วังศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com