สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

การจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS สพป.สกลนคร เขต 1 ประจำเดือนธันวาคม 2562
การจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS สพป.สกลนคร เขต 1 ประจำเดือนธันวาคม 2562
วันที่โพสต์ 15 ม.ค. 2563 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 39 ครั้ง

การจัดส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS สพป.สกลนคร เขต 1
การจัดส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS สพป.สกลนคร เขต 1
<br>ประจำเดือนตุลาคม -

วันที่โพสต์ 16 ธ.ค. 2562 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 75 ครั้ง

รายงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2562 โดย Admin
อ่าน 289 ครั้ง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2562 โดย Admin
อ่าน 250 ครั้ง

รายงานเงินประจำงวด

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2562 โดย Admin
อ่าน 230 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายงบประประจำปี

วันที่โพสต์ 11 ก.ค. 2562 โดย Admin
อ่าน 102 ครั้ง

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วันที่โพสต์ 15 พ.ค. 2562 โดย Administrator
อ่าน 374 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

วันที่โพสต์ 15 พ.ค. 2562 โดย Administrator
อ่าน 284 ครั้ง

รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

วันที่โพสต์ 10 เม.ย. 2562 โดย Administrator
อ่าน 420 ครั้ง

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2562 โดย Administrator
อ่าน 381 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิลาวรรณ บรรลือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
นักวิชาการพัสดุ
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวรัฏธิดา วังศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com