สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือนกันยายน 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือนกันยายน 2563
วันที่โพสต์ 23 ก.ย. 2563 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 23 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนกันยายน 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนกันยายน 2563
วันที่โพสต์ 23 ก.ย. 2563 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 22 ครั้ง

รายละเอียดหักบำนาญเดือนกันยายน 2563
รายละเอียดหักบำนาญเดือนกันยายน 2563
วันที่โพสต์ 23 ก.ย. 2563 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 19 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน สิงหาคม 2563
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประกอบด้วย
1. ร

วันที่โพสต์ 15 ก.ย. 2563 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 45 ครั้ง

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนสิงหาคม 2563
รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนสิงหาคม 2563
วันที่โพสต์ 25 ส.ค. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 186 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนสิงหาคม 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนสิงหาคม 2563
วันที่โพสต์ 25 ส.ค. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 114 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประกอบด้วย
1. ร

วันที่โพสต์ 14 ส.ค. 2563 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 129 ครั้ง

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนกรกฎาคม 2563
รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนกรกฎาคม 2563
วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 174 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนกรกฎาคม 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนกรกฎาคม 2563
วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 166 ครั้ง

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยบวกับการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate
ลิงค์แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยบวกับการนำเงินส่งคลังผ่านระบ
วันที่โพสต์ 15 ก.ค. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 481 ครั้ง

การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายละเอียดการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563
วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2563 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 191 ครั้ง

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 130 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนมิถุนายน 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนมิถุนายน 2563
วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 221 ครั้ง

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนมิถุนายน 2563
รายละเอียดการหักหนี้บำนาญ เดือนมิถุนายน 2563
วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 455 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนมิถุนายน 2563
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนมิถุนายน 2563
วันที่โพสต์ 25 มิ.ย. 2563 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 178 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 4 หน้า

บุคลากร
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิลาวรรณ บรรลือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
นักวิชาการพัสดุ
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอัญชรี มุงวษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวรัฏธิดา วังศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com