สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 60 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน เมษายน 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน เมษายน 2565
วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 46 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มีนาคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มีนาคม 2565
วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 249 ครั้ง

เอกสารคู่มือ ระบบให้บริการขอรับบำเหน็จบำนาญและตรวจสอบ สิทธิประโยชน์ของตนเองฯ
เอกสารคู่มือ
ระบบให้บริการขอรับบำเหน็จบำนาญและตรวจสอบ
สิทธิประโยช

วันที่โพสต์ 11 มี.ค. 2565 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 519 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
วันที่โพสต์ 9 มี.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 414 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มกราคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน มกราคม 2565
วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 362 ครั้ง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2564 ของผู้รับบำนาญ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2564 ของผู้รับบำนาญ
วันที่โพสต์ 11 ม.ค. 2565 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 1264 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่โพสต์ 9 ธ.ค. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 827 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน ตุลาคม 2564
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สตง. ประจำเดือนตุลาคม 2564
วันที่โพสต์ 12 พ.ย. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 703 ครั้ง

ใบงวดเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
ใบงวดเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
วันที่โพสต์ 29 ต.ค. 2564 โดย มณีรัตน์ อุปลี
อ่าน 571 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนตุลาคม 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำเหน็จรายเดือน เดือนตุลาคม 2564
วันที่โพสต์ 20 ต.ค. 2564 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 1145 ครั้ง

รายละเอียดการหักหนี้บำนาญเดือนตุลาคม 2564
รายละเอียดการหักหนี้บำนาญเดือนตุลาคม 2564
วันที่โพสต์ 20 ต.ค. 2564 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 1366 ครั้ง

ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนตุลาคม 2564
ทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ เดือนตุลาคม 2564
วันที่โพสต์ 20 ต.ค. 2564 โดย รัฏธิดา วังศรี
อ่าน 1058 ครั้ง

ปริมาณงานเพื่อจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 ท
วันที่โพสต์ 18 ต.ค. 2564 โดย มณีรัตน์ อุปลี
อ่าน 647 ครั้ง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.64
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.64
วันที่โพสต์ 13 ต.ค. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 631 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กันยายน 2564
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กันยายน 2564
วันที่โพสต์ 12 ต.ค. 2564 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 539 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 7 หน้า

บุคลากร
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
นักวิชาการพัสดุ
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอัญชรี มุงวษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายภีรมิต ประพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวอรวรรณ ลือชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com