สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รายงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2562 โดย Admin
อ่าน 203 ครั้ง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2562 โดย Admin
อ่าน 194 ครั้ง

รายงานเงินประจำงวด

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2562 โดย Admin
อ่าน 195 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายงบประประจำปี

วันที่โพสต์ 11 ก.ค. 2562 โดย Admin
อ่าน 78 ครั้ง

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วันที่โพสต์ 15 พ.ค. 2562 โดย Administrator
อ่าน 252 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

วันที่โพสต์ 15 พ.ค. 2562 โดย Administrator
อ่าน 263 ครั้ง

รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

วันที่โพสต์ 10 เม.ย. 2562 โดย Administrator
อ่าน 387 ครั้ง

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2562 โดย Administrator
อ่าน 351 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิลาวรรณ บรรลือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
นักวิชาการพัสดุ
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวรัฏธิดา วังศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com