สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ร่าง ข้อกำหนดการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน
ข้อกำหนดการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปี
วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 29 ครั้ง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการส
วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 24 ครั้ง

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
วันที่โพสต์ 21 มี.ค. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 82 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่ง สตง. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่ง สตง. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
วันที่โพสต์ 14 มี.ค. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 81 ครั้ง

คู่มือการยืมเงินราชการ
คู่มือการยืมเงินราชการ
วันที่โพสต์ 28 ก.พ. 2566 โดย มณีรัตน์ อุปลี
อ่าน 173 ครั้ง

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบำนาญ ปี 2565
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบำนาญ ปี 2565
วันที่โพสต์ 10 ม.ค. 2566 โดย อรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
อ่าน 1007 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่ง สตง. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
วันที่โพสต์ 9 ธ.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 304 ครั้ง

ใบงวดเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566
ใบงวดเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566
วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2565 โดย มณีรัตน์ อุปลี
อ่าน 289 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่ง สตง. ประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่ง สตง. ประจำเดือน ตุลาคม 2565
วันที่โพสต์ 10 พ.ย. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 363 ครั้ง

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.65
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.65
วันที่โพสต์ 17 ต.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 332 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กันยายน 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กันยายน 2565
วันที่โพสต์ 12 ต.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 417 ครั้ง

ปริมาณงานเพื่อจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน
วันที่โพสต์ 6 ต.ค. 2565 โดย มณีรัตน์ อุปลี
อ่าน 703 ครั้ง

ค่าพาหนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ กพด.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี65
ค่าพาหนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ กพด.ระดับภาคตะวันออกเฉีย
วันที่โพสต์ 12 ก.ย. 2565 โดย Admin
อ่าน 1021 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน สิงหาคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน สิงหาคม 2565
วันที่โพสต์ 10 ก.ย. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 436 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่ง สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2565 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 441 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Admin
อ่าน 388 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 8 หน้า

บุคลากร
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนริศรา กวนพา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอัญชรี มุงวษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายภีรมิต ประพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวอรวรรณ ลือชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com