สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

งานประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2563 โดย ยุทธศักดิ์ อุส่าห์
อ่าน 868 ครั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2563 โดย ยุทธศักดิ์ อุส่าห์
อ่าน 772 ครั้ง

แบบประเมินความพึ่งพอใจ/สถิติ

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2563 โดย ยุทธศักดิ์ อุส่าห์
อ่าน 1022 ครั้ง

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2563 โดย ยุทธศักดิ์ อุส่าห์
อ่าน 1207 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นางอรัญญา แสนสีแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์
นักวิชาการศึกษา
นางวริญทิพย์ เครือทองศรี
นักวิชาการศึกษา
นายวิษณุ สุวรรณไตรย์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจุรีพร แสนนาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาว รัตติยา แซ่โค้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
นายยุทธศักดิ์ อุส่าห์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ดร.อรรฆเดช ภูกันดาน
นักวิชาการศึกษา
นางสาวภคพร เกษมสานต์
นักจิตวิทยา
นางสาวอรวรรณ ลือชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com