สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

คู่มือการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

วันที่โพสต์ 25 ส.ค. 2565 โดย Admin
อ่าน 130 ครั้ง

คู่มือแนวทางการดำเนินการรับนักเรียน

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2565 โดย gear65
อ่าน 497 ครั้ง

แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2565 โดย gear65
อ่าน 357 ครั้ง

คู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2565 โดย gear65
อ่าน 217 ครั้ง

คู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.สกลนคร 1

วันที่โพสต์ 26 พ.ค. 2565 โดย gear65
อ่าน 289 ครั้ง

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2565 โดย Pakapohn KSS
อ่าน 1277 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

บุคลากร
นางอรัญญา แสนสีแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางวริญทิพย์ เครือทองศรี
นักวิชาการศึกษา
ดร.อรรฆเดช ภูกันดาน
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจุรีพร แสนนาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวภคพร เกษมสานต์
นักจิตวิทยา
นายวิจักษณ์ อัศวาวุฒิ
นักจัดการงานทั่วไป
นายยุทธศักดิ์ อุส่าห์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com