สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน


โพสต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

สรุปการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้วประเทศ ประจำปี 2565
สรุปการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้วประเทศ ประจำป
วันที่โพสต์ 3 พ.ค. 2565 โดย Admin
อ่าน 826 ครั้ง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
วันที่โพสต์ 2 ธ.ค. 2564 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 3899 ครั้ง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2565

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2564 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 1694 ครั้ง

อนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โรงเรียน ปกติ)
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาค
วันที่โพสต์ 22 พ.ย. 2564 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 1696 ครั้ง

ปร.4-5-6 ปรับ Factor F ใหม่
Factor F 1.3056
วันที่โพสต์ 4 พ.ย. 2564 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 6028 ครั้ง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. โต๊ะเรียน - เก้าอี้เรียน
โต๊ะเรียน มอก. 1494 - 52541 และ เก้าอี้เรียน มอก. 1495- 2541
วันที่โพสต์ 7 มิ.ย. 2564 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 2767 ครั้ง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

วันที่โพสต์ 7 มิ.ย. 2564 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 876 ครั้ง

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ 65

วันที่โพสต์ 17 ธ.ค. 2563 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 1625 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

บุคลากร
นางสาววารุณี บารมี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนวัฒน์ เมืองซอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศิรินทรา แจ่มใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายจีรวัตร อรสินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชนานันท์ วังศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com