สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ประชุมออนไลน์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ประชุมออนไลน์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย" เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก
วันที่โพสต์ 22 ส.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 183 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาสร้างสรรค์คนดี
ประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาสร้างสรรค์คนดีโครงการโรงเร
วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 2202 ครั้ง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมข
วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 550 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมออนไลน์
วันที่โพสต์ 11 มิ.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 325 ครั้ง

ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงานการประกวด การคัดเลือกวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ BEST PRACTE
ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน ร่วมส่งผลงานการประกวด การคัดเลือกวิธีปฏิบัติ
วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 362 ครั้ง

รายงานผลการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายงานผลการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2564 โดย พงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
อ่าน 571 ครั้ง

ระบบการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระบบการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโ
วันที่โพสต์ 18 พ.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 624 ครั้ง

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบแร
วันที่โพสต์ 22 เม.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 297 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นนาฎศิลป์ไทยประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น นาฎศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา
วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 263 ครั้ง

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป
วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 252 ครั้ง

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว
วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 948 ครั้ง

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว
วันที่โพสต์ 5 มี.ค. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 839 ครั้ง

คู่มือ การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้(Professional Learning Community : PLC) เพื่อ
วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 4659 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
เผยแพร่แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย หน่วยการจัดประสบการณ์ หนูน้อย
วันที่โพสต์ 3 ก.พ. 2564 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 6084 ครั้ง

การทดสอบและสะท้อนผลข้อสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนในศูนย์แมดด่านพลังวิทย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ดำเนินการทดสอบและ
วันที่โพสต์ 26 ม.ค. 2564 โดย นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์
อ่าน 551 ครั้ง

นำเสนอโครงการ " อบรมแนวทางการเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับงบรายหัว&am
นำเสนอโครงการ " อบรมแนวทางการเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับงบร
วันที่โพสต์ 17 ธ.ค. 2563 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 544 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 4 หน้า

บุคลากร
ดร.สมพร หลิมเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดร.บรรพต แสนสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์
นายวัชระพงษ์ ภูยางสิม
ศึกษานิเทศก์
นายธนศักดิ์ จันทร์พรม
ศึกษานิเทศก์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร
ศึกษานิเทศก์
นายไพบูรณ์ คำภูมี
ศึกษานิเทศก์
นายเปรม ปรีดิ์ธอนันต์
ศึกษานิเทศก์
ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์
ดร.ส่องแสง ปรีดิ์ธอนันต์
ศึกษานิเทศก์
นางนิรันดร จันลาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย
ศึกษานิเทศก์
นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ
ศึกษานิเทศก์
นาย ปริญญา ขาวประภา
ศึกษานิเทศก์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา โคตตะวงศ์
ศึกษานิเทศก์
นางมัทนา ศรีโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล
ศึกษานิเทศก์
นางสาวศิริจินดา ศรีไทย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุษณีย์ บุตรงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com