สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

ศน.วราลักษณ์ อาจวิชัย


โพสต์โดยศน.วราลักษณ์ อาจวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

การประชุมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
การประชุมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถม
วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2564 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 473 ครั้ง

การนิเทศ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วันจันทร์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า ศูนย์อำนวยก
วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2564 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 675 ครั้ง

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2564 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 2281 ครั้ง

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2564 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 1306 ครั้ง

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2564 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 768 ครั้ง

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สพป.สกลนคร เขต 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
<br>(เรียงลำดับตามรหัสโ

วันที่โพสต์ 5 พ.ค. 2564 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 929 ครั้ง

การส่งข้อมูลเด็กพิเศษ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการส่งข้อมูลเด็กพิเศษ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้
วันที่โพสต์ 26 ต.ค. 2563 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 828 ครั้ง

การแก้ไขข้อมูลนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื
วันที่โพสต์ 26 ต.ค. 2563 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 1778 ครั้ง

การเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
แจ้งขั้นตอนการดำเนินการเพิ่ม - ลด ข้อมูลนักเรียน แจ้งขั้นตอนการดำเนิ
วันที่โพสต์ 26 ต.ค. 2563 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 1041 ครั้ง

ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
วันที่โพสต์ 18 ส.ค. 2563 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 894 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า


 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com