สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

ดร.โชติกา กุณสิทธิ์


โพสต์โดยดร.โชติกา กุณสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นิเทศ กำกับติดตามโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปี 2563
วันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 ได้นิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง คุณธร[24 ส.ค. 2563]
วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2563 โดย ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 39 ครั้ง

ทดสอบความรูัหลังการอบรมทางไกล บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ 5 พ.ค. 63 -30 มิ.ย 63
โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต ๑ สามารถเข้ารับการทดสอบหลังการอบรมทางไ[11 ส.ค. 2563]
วันที่โพสต์ 11 ส.ค. 2563 โดย ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 75 ครั้ง

เว็บไชต์ ศน.โชติกา กุณสิทธิ์
ติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ที่เว็บไซต์ https://so[27 ก.ค. 2563]
วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2563 โดย
ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 58 ครั้ง

นิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาช่วง Covid19
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในช่ว[16 มิ.ย. 2563]
วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2563 โดย ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 92 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภายใต้สถานการณ์ Covid-19
นิเทศโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาห้วยยาง-พังขว้าง[25 พ.ค. 2563]
วันที่โพสต์ 25 พ.ค. 2563 โดย โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 82 ครั้ง

COVID-19 กับเด็กปฐมวัย
<a href="https://bit.ly/2Wtxydf บทสรุปผลกระทบต่อเด็กปฐมวัยและวิธีปฏ[6 พ.ค. 2563]
วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2563 โดย โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 122 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า


 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com