สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

การป้องกันการทุจริต


โพสต์โดยการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย Admin
อ่าน 1741 ครั้ง

การมีส่วนร่วมของผูบริหาร

วันที่โพสต์ 14 ส.ค. 2564 โดย Admin
อ่าน 1264 ครั้ง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงา
วันที่โพสต์ 29 ก.ค. 2564 โดย Admin
อ่าน 1612 ครั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานและการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท
วันที่โพสต์ 27 ก.ค. 2564 โดย Admin
อ่าน 2035 ครั้ง

มาตรการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะ

วันที่โพสต์ 9 ก.ค. 2563 โดย Admin
อ่าน 2258 ครั้ง

แผนป้องการทุจริต สพป.สกลนคร เขต 1

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2563 โดย Admin
อ่าน 2406 ครั้ง

มาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2563 โดย Admin
อ่าน 1939 ครั้ง

มาตรฐานการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2563 โดย Admin
อ่าน 1828 ครั้ง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเงินการคลัง พ.ศ.2561

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2563 โดย Admin
อ่าน 1731 ครั้ง

ปฏิญญาเขตสุจริต สพป.สกลนคร เขต ๑

วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2562 โดย Administrator
อ่าน 3481 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า


 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com