การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท

             ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จะเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา รุ่นที่ 6 ตั้งแต่
วันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2559  

            หากผู้สนใจเรียนสาขาดังกล่าว โปรดติดต่อที่อาคารพวงแสด (ข้างหอประชุมมหาวชิราลงกร หรือใกล้โรงน้ำดื่มราชพฤกษ์) หรือ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร หรือดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์
http://research.grad.snru.ac.th,
http://grad.snru.ac.th และเอกสารแนบมาพ้อมนี้ 

              ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ที่นี่