แบบประเมิน (ฉบับที่ 1) สำหรับโรงเรียนประเมินตนเอง

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จะจัดการประชุมอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา แก่ข้าราชการครูในสังกัด ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สพป.สกลนคร
เขต 1  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ให้ดาวน์โหลดคู่มือประกอบการอบรมฯ ตามลิงก์  และนำไปในวันประชุมอบรมดังกล่าวด้วย

 

          ดาวน์โหลดคู่มือ ที่นี่

          แบบประเมิน (ฉบับที่ 1) สำหรับโรงเรียนประเมินตนเอง