การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ (นรงณ์ เห็นหลอด)

การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล

 

          นายนรงค์  เห็นหลอด  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิมงคล  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียน แก่ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

          หากสนใจคลิกอ่าน บทคัดย่อ ที่นี่