การพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน (ครูสำเนียง ทันอินทรอาจ)

การพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
โดย คุณครูสำเนียง ทันอินทรอาจ


          ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน การพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

ครูสำเนียง ทันอินทรอาจ