ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) พนักงานงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 รายละเอียดดังนี้

          ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  จำนวน 3  อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอน)  จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          Download ประกาศ ที่นี่
          รายละเอียดประกาศเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
          รายละเอียดประกาศพนักงานราชการทั่วไป
          รายละเอียดประกาศนักการภารโรง