ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ถนนนิตโย
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 2-8 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          Download รายละเอียดที่นี่