ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ในสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ในสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 13 อัตรา
และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 นั้น

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 รายละเอียดตามประกาศ

            ประกาศ หน้าแรก หน้าหลัง
 

ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรง พนักงานขับรถ ยามรักษาความปลอดภัย
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (บ้านดอนยาง) (2) โรงเรียนบ้านไพศาลวิทยา โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ5 สพป.สกลนคร เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 1
วิชาเอกคณิตศาสตร์ (บ้านหนองสระ) โรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม    
วิชาเอกคณิตศาสตร์ (บ้านประชาสุขสันต์) โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง    
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (บ้านตองโขบ) (2)        
วิชาเอกภาษาไทย (บ้านประชาสุขสันตฺ์)