ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 (เพิ่มเติม) เขียนโดย Super User 392
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษา เขียนโดย Super User 478
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษา เขียนโดย Super User 203
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้่าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน เขียนโดย Super User 827
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา เขียนโดย Super User 1753
รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 เขียนโดย Super User 754
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว/รายเดือน ในสถานศึกษา เขียนโดย Super User 969
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 3034
ประกาศเรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 3131
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 33078
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 5898
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 23716
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 13569
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 73994
การอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เขียนโดย Super User 1701
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย Super User 5898
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์เครือข่าย เขียนโดย Super User 420
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) เขียนโดย Super User 867
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือนในสถานศึกษา เขียนโดย Super User 761
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เขียนโดย Super User 4741
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษา ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เขียนโดย Super User 993
โรงเรียนบ้านโคกภู ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เขียนโดย Super User 623
กฎบัตร วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เขียนโดย Super User 245
ประกาศตำแหน่งว่าง / วิชาเอก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน เขียนโดย Super User 3122
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน) เขียนโดย Super User 1741
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย Super User 5033
ผลการคัดเลือกครูผุ้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 597
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย Super User 915
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย Super User 1126
การสืบเสาะเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มเติม (รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี) เขียนโดย Super User 372
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2559 เขียนโดย Super User 2481
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน เขียนโดย Super User 581
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 11788
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน เขียนโดย Super User 548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย Super User 4397
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย Super User 891
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 1384
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ระดับศึกษาธิการภาค ภาค 11 เขียนโดย Super User 1135
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย Super User 2569
การเรียกผู้สอบขึ้นบัญชีรวม กศจ.สกลนคร มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 4968
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินจากผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชี กศจ.สกลนคร เขียนโดย Super User 3375
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เขียนโดย Super User 3240
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เขียนโดย Super User 1698
การอนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มติ กศจ.สกลนคร ครั้งที่ 4/2559 เขียนโดย Super User 3509
รายชื่อครูผู้ผ่านการอบรมคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา เขียนโดย Super User 804
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย Super User 3423
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Super User 1232
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย Super User 2223
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Super User 2039
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย Super User 1141
การสำรวจข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 1956
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย Super User 2655
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย Super User 2324
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย Super User 1967
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 11/2558 ย้ายครูสายผู้สอน เขียนโดย Super User 2940
ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เขียนโดย Super User 2910
ผลการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "รอยพระบาทยาตรายังจารึก...สกลนคร" เขียนโดย Super User 1250
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 2162
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 10/2558 เขียนโดย Super User 2197
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู เขียนโดย Super User 1356
การโอนจัดสรรงบประมาณ งบกลาง (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558) เขียนโดย Super User 2219
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้่างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม เขียนโดย Super User 1131
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย Super User 3489
สรุปผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 1310
คู่มือเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พร้อมชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน เขียนโดย Super User 1949
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย Super User 743
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ "ครูผู้ช่วย" มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เขียนโดย Super User 3183
การบรรยาย "ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดย ผอ.สพป.สน.1 เขียนโดย Super User 2455
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 5/2558 เขียนโดย Super User 4340
ปฏิทินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 2) เขียนโดย Super User 2038
การเตรียมรับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน่ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย Super User 1197
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา เขียนโดย Super User 8186
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส เขียนโดย Super User 1117
การประชุมโครงการปลูกจิตสำนึกของประชาชนการเทิดทูนสถาบันและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย Super User 1199
ประกาศผลการสอบ LAS (Local Assessment System) ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 3268
การรายงานผลการดำเนินงาน สพป.สกลนคร เขต 1 ปี 2557 เขียนโดย Super User 1758
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขียนโดย Super User 2366
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย Super User 1485
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู่้ช่วย เขียนโดย Super User 3827
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 2370
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา เขียนโดย Super User 3383
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา เขียนโดย Super User 2042
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เขียนโดย Super User 4234
บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" เขียนโดย Super User 1145
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 3074
รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี 2558 เขียนโดย Super User 2667
คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 1906
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 1658
รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2557- 2558 เขียนโดย Super User 1370
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 2475
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์. เขียนโดย Super User 1080
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เขียนโดย Super User 1317
ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพร "ครูตู้ ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า" เขียนโดย Super User 2053
โครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. สมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญ เขียนโดย Super User 1705
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เขียนโดย Super User 1606
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เขียนโดย Super User 3343
ปร.4 ปร.6 งบปกติ (โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนทั่วไป) เขียนโดย Super User 1254
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย Super User 32927
โครงการพัฒนาคุณภาพครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโดย Super User 1518
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Super User 3287
รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เขียนโดย Super User 1206
การตอบแบบสอบถามตามโครงการคอมพิวเตอร์พกพาแบบ Tablet เขียนโดย Super User 1189
การกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ / ผลจาก SAR / การประกันคุณภาพภายใน เขียนโดย Super User 3056
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ครูธุรการโรงเรียน เขียนโดย Super User 4056
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ครูธุรการ เขียนโดย Super User 7711
หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ เขียนโดย Super User 5190
ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนครู เขียนโดย Super User 2949
การเร่งรัดการติดตามงบประมาณ ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 3807
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" เขียนโดย Super User 5654
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย Super User 5617
มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 6/2557 เขียนโดย Super User 10384
โรงเรียนบ้านนาฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 4525
ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) เขียนโดย Super User 3684
โรงเรียนท่าแร่วิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 6396
การเร่งรัดการติดตามงบประมาณ ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 3559
มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 5/2557 เขียนโดย Super User 6144
การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในระดับสถานศึกษา เขียนโดย Super User 5162
การจัดสรรเงินรางวัลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2555 เขียนโดย Super User 5943
การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เขียนโดย Super User 4209
ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.สพป.สกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 4/2557 เขียนโดย Super User 8715
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่ที่สอบได้ เขียนโดย Super User 10409
ประกาศเตือนอย่าได้หลงเชื่อบุคคลแอบอ้าง เขียนโดย Super User 3775
ผังห้องสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย (ภาค ค) เขียนโดย Super User 3977
รายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค เขียนโดย Super User 13470
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา เขียนโดย Super User 3391
แผนผังห้องสอบ และแผนที่สนามสอบ ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 4844
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 6278
อนุมัติการย้ายและผลงานทางวิชาการ มติ อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 3/2557 เขียนโดย Super User 6988
สรุปผลการทดสอบการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย Super User 5963
บัญชีแสดงจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 5095
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน เขียนโดย Super User 3935
ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2556 เขียนโดย Super User 9600
กำหนดการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 5898
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู เขียนโดย Super User 11042
บัญชีมวลสารเพื่อจัดสร้างวัตถุมงคลพระผงว่านและรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต "รุ่นอุดมงคล" เขียนโดย Super User 4575
รายนามผู้สั่งจองวัตถุมงคล รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต "รุ่นอุดมมงคล" เขียนโดย Super User 6009
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Super User 4493
รายชื่อและหมายเลขประำจำตัวผู้มีสิทธิืเข้ารับการเลือกตั้งในแต่ละกลุ่ม เขียนโดย Super User 3730
มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 1/2557 เขียนโดย Super User 7105
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยัน Tablet เขียนโดย Super User 3981
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อรับแท็บเล็ต ให้ดำเนินการก่อน 12.00 น. 22/01/57 เขียนโดย Super User 3859
มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 13/2556 เขียนโดย Super User 3551
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) เขียนโดย Super User 4166
การรายงานไปราชการ เขียนโดย Super User 7621
ผลการประเมินด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 เขียนโดย Super User 3804
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2557 เขียนโดย Super User 3051
รายละเอียดตกเบิกเงินวิทยฐานะและตอบแทน เขียนโดย Super User 7274
รายชื่อครูที่มีคำสั่งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแล้ว ยังไม่ได้เบิกจ่าย เขียนโดย Super User 5464
คู่มือการติดตั้ง 5APPs. เพิ่มเติม สำหรับ Tablet ครู ป.2 เขียนโดย Super User 5304
ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.สพป.สกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 11/2556 เขียนโดย Super User 5433
ประกาศรายชื่อผู้รับได้รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 3804
ผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Super User 6730
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู เขียนโดย Super User 13062
ผลการประกวดโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น เขียนโดย Super User 8433
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 7584
ผลการสอบ O-net 2556 เขียนโดย Super User 6446