ข่าวประกาศ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 406
การโอนเงินเพื่อพัฒนาตนเองตามหลักสูตรในระบบ training.obec.go.th เขียนโดย Super User 114
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน พนักงานราชการทั่วไป และนักการภารโรง เขียนโดย Super User 2197
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ธุรการ นักการภารโรง เขียนโดย Super User 2043
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 เขียนโดย Super User 3017
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 (เพิ่มเติม) เขียนโดย Super User 1155
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษา เขียนโดย Super User 1005
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษา เขียนโดย Super User 446
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้่าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน เขียนโดย Super User 1042
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา เขียนโดย Super User 1872
รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 เขียนโดย Super User 886
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว/รายเดือน ในสถานศึกษา เขียนโดย Super User 1173
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 3175
ประกาศเรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 3382
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 34021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 5986
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 24047
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 13713
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 74806
การอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เขียนโดย Super User 1852
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย Super User 6007
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์เครือข่าย เขียนโดย Super User 490
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) เขียนโดย Super User 943
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือนในสถานศึกษา เขียนโดย Super User 835
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เขียนโดย Super User 4842
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษา ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เขียนโดย Super User 1070
โรงเรียนบ้านโคกภู ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เขียนโดย Super User 688
กฎบัตร วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เขียนโดย Super User 302
ประกาศตำแหน่งว่าง / วิชาเอก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน เขียนโดย Super User 3217
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน) เขียนโดย Super User 1802
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย Super User 5129
ผลการคัดเลือกครูผุ้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 661
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย Super User 990
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย Super User 1203
การสืบเสาะเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มเติม (รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี) เขียนโดย Super User 434
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2559 เขียนโดย Super User 2570
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน เขียนโดย Super User 637
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 11879
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน เขียนโดย Super User 614
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย Super User 4465
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย Super User 991
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 1442
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ระดับศึกษาธิการภาค ภาค 11 เขียนโดย Super User 1225
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย Super User 2625
การเรียกผู้สอบขึ้นบัญชีรวม กศจ.สกลนคร มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 5480
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินจากผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชี กศจ.สกลนคร เขียนโดย Super User 3510
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เขียนโดย Super User 3322
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เขียนโดย Super User 1770
การอนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มติ กศจ.สกลนคร ครั้งที่ 4/2559 เขียนโดย Super User 3589
รายชื่อครูผู้ผ่านการอบรมคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา เขียนโดย Super User 867
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย Super User 3479
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Super User 1313
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย Super User 2274
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Super User 2097
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย Super User 1206
การสำรวจข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 2010
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย Super User 2749
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย Super User 2403
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย Super User 2041
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 11/2558 ย้ายครูสายผู้สอน เขียนโดย Super User 2994
ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เขียนโดย Super User 2986
ผลการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "รอยพระบาทยาตรายังจารึก...สกลนคร" เขียนโดย Super User 1314
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 2222
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 10/2558 เขียนโดย Super User 2240
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู เขียนโดย Super User 1412
การโอนจัดสรรงบประมาณ งบกลาง (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558) เขียนโดย Super User 2322
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้่างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม เขียนโดย Super User 1185
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย Super User 3539
สรุปผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 1360
คู่มือเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พร้อมชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน เขียนโดย Super User 2004
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย Super User 788
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ "ครูผู้ช่วย" มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เขียนโดย Super User 3243
การบรรยาย "ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดย ผอ.สพป.สน.1 เขียนโดย Super User 2508
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 5/2558 เขียนโดย Super User 4417
ปฏิทินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 2) เขียนโดย Super User 2094
การเตรียมรับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน่ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย Super User 1252
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา เขียนโดย Super User 8251
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส เขียนโดย Super User 1180
การประชุมโครงการปลูกจิตสำนึกของประชาชนการเทิดทูนสถาบันและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย Super User 1265
ประกาศผลการสอบ LAS (Local Assessment System) ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 3330
การรายงานผลการดำเนินงาน สพป.สกลนคร เขต 1 ปี 2557 เขียนโดย Super User 1820
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขียนโดย Super User 2422
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย Super User 1532
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู่้ช่วย เขียนโดย Super User 3881
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 2419
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา เขียนโดย Super User 3440
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา เขียนโดย Super User 2088
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เขียนโดย Super User 4285
บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" เขียนโดย Super User 1198
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 3139
รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี 2558 เขียนโดย Super User 2720
คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 1954
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 1702
รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2557- 2558 เขียนโดย Super User 1421
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 2521
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์. เขียนโดย Super User 1128
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหาการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เขียนโดย Super User 1363
ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพร "ครูตู้ ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า" เขียนโดย Super User 2109
โครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. สมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญ เขียนโดย Super User 1756
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เขียนโดย Super User 1654
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เขียนโดย Super User 3390
ปร.4 ปร.6 งบปกติ (โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนทั่วไป) เขียนโดย Super User 1306
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย Super User 34131
โครงการพัฒนาคุณภาพครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโดย Super User 1571
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Super User 3341
รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เขียนโดย Super User 1270
การตอบแบบสอบถามตามโครงการคอมพิวเตอร์พกพาแบบ Tablet เขียนโดย Super User 1245
การกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ / ผลจาก SAR / การประกันคุณภาพภายใน เขียนโดย Super User 3115
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ครูธุรการโรงเรียน เขียนโดย Super User 4104
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ครูธุรการ เขียนโดย Super User 7790
หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ เขียนโดย Super User 5297
ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนครู เขียนโดย Super User 3040
การเร่งรัดการติดตามงบประมาณ ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 3879
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" เขียนโดย Super User 5764
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย Super User 5724
มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 6/2557 เขียนโดย Super User 10484
โรงเรียนบ้านนาฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 4597
ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) เขียนโดย Super User 3744
โรงเรียนท่าแร่วิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 6485
การเร่งรัดการติดตามงบประมาณ ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 3632
มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 5/2557 เขียนโดย Super User 6250
การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในระดับสถานศึกษา เขียนโดย Super User 5250
การจัดสรรเงินรางวัลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2555 เขียนโดย Super User 6039
การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เขียนโดย Super User 4271
ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.สพป.สกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 4/2557 เขียนโดย Super User 8821
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่ที่สอบได้ เขียนโดย Super User 10521
ประกาศเตือนอย่าได้หลงเชื่อบุคคลแอบอ้าง เขียนโดย Super User 3856
ผังห้องสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย (ภาค ค) เขียนโดย Super User 4052
รายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค เขียนโดย Super User 13581
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา เขียนโดย Super User 3457
แผนผังห้องสอบ และแผนที่สนามสอบ ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 4938
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 6359
อนุมัติการย้ายและผลงานทางวิชาการ มติ อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 3/2557 เขียนโดย Super User 7071
สรุปผลการทดสอบการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย Super User 6029
บัญชีแสดงจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 5178
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน เขียนโดย Super User 4027
ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2556 เขียนโดย Super User 9677
กำหนดการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 5978
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู เขียนโดย Super User 11124
บัญชีมวลสารเพื่อจัดสร้างวัตถุมงคลพระผงว่านและรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต "รุ่นอุดมงคล" เขียนโดย Super User 4649
รายนามผู้สั่งจองวัตถุมงคล รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต "รุ่นอุดมมงคล" เขียนโดย Super User 6080
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Super User 4586
รายชื่อและหมายเลขประำจำตัวผู้มีสิทธิืเข้ารับการเลือกตั้งในแต่ละกลุ่ม เขียนโดย Super User 3852
มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 1/2557 เขียนโดย Super User 7188
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยัน Tablet เขียนโดย Super User 4057
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อรับแท็บเล็ต ให้ดำเนินการก่อน 12.00 น. 22/01/57 เขียนโดย Super User 3920
มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 13/2556 เขียนโดย Super User 3629
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) เขียนโดย Super User 4244
การรายงานไปราชการ เขียนโดย Super User 7785
ผลการประเมินด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 เขียนโดย Super User 3888
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2557 เขียนโดย Super User 3122
รายละเอียดตกเบิกเงินวิทยฐานะและตอบแทน เขียนโดย Super User 7381
รายชื่อครูที่มีคำสั่งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแล้ว ยังไม่ได้เบิกจ่าย เขียนโดย Super User 5540
คู่มือการติดตั้ง 5APPs. เพิ่มเติม สำหรับ Tablet ครู ป.2 เขียนโดย Super User 5385
ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.สพป.สกลนคร เขต 1 ครั้งที่ 11/2556 เขียนโดย Super User 5663
ประกาศรายชื่อผู้รับได้รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 3876
ผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Super User 6803
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู เขียนโดย Super User 13147
ผลการประกวดโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น เขียนโดย Super User 8571
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 7674
ผลการสอบ O-net 2556 เขียนโดย Super User 6531