สาระสำคัญจากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2560

 

สาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ประจำเดือน สิงหาคม 2560

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  โดยกลุ่มอำนวยการ  ขอนำสาระสำคัญในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ประจำเดือน
สิงหาคม 2560  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องราว ข้อราชการที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากลิงก์ข้างล่างนี้

          1) เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม
          2) การสอบ O-net  ประจำปี 2560