รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์อนุโมทนากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์อนุโมทนากฐินพระราชทาน
ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์อนุโมทนา
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ดังรายละเอียด

          ยอดบริจาค ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560