นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยกลุ่มอำนวยการ  ขอประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญศิลป์) ที่นำเสนอโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ต่อที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัด ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 
          Download รายละเอียดที่นี่