ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 699
ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย Super User 1202
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในรายการ "ไมค์ทองคำเด็ก ซีซั่น 2" เพิ่มเติม เขียนโดย Super User 1121
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 977
ฐานข้อมูลโรงเรียน ICU จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 1901
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขียนโดย Super User 988
คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 951
การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1009
กำหนดการออกตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เขียนโดย Super User 668
การจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 61 ประจำปี พ.ศ.2560 จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 802
รายงานจำนวนนักเรียนสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 909
ทิศทางแนวนโยบายการจัดการศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " เขียนโดย Super User 546
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 526
การคัดกรองนักเรียนพิการทางสายตา และครูผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนคัดกรอง เขียนโดย Super User 729
การสรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย Super User 345
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เขียนโดย Super User 1012
ทิศทางการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย Super User 1782
รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 เขียนโดย Super User 521
การประชุมปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เขียนโดย Super User 845
การอบรมครูวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เขียนโดย Super User 978
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เขียนโดย Super User 934
มาตรการป้องกันการทุจริตในการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชี เขียนโดย Super User 858
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย Super User 1248
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้่าง โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ เขียนโดย Super User 4128
การประกวดตามโครงการ "หมู่บ้าน/ชุมชน 3 ธรรม สกลนคร" เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย Super User 1751
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี เขียนโดย Super User 2026
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้่าง โรงเรียนบ้านโคกภู เขียนโดย Super User 2328
การนำเสนอในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 เขียนโดย Super User 1603
ศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารการศึกษา "การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ" รุ่น 10 เขียนโดย Super User 1481
มาตรการป้องกันการ "ตกเบ็ด" การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2559 เขียนโดย Super User 1241
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย Super User 4272
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 2484
รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี 2559 เขียนโดย Super User 2278
การสำรวจข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สารสนเทศที่ตรงกับสภาพจริง เขียนโดย Super User 997
ถ่ายทอดบันทึกเทปอาศิรวาทถวายพระพร 5 ธันวาคม (สกสค.) เขียนโดย Super User 865
ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ถนนกระเช้าของขวัญปีใหม่) เขียนโดย Super User 1456
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนครัว เขียนโดย Super User 1140
มาตรการป้องกันการ "ตกเบ็ด" การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2558 เขียนโดย Super User 998
บัญชีรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์อนุโมทนากฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 เขียนโดย Super User 916
แบบยื่นลงทะเบียนรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน เขียนโดย Super User 1714
การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "รอยพระบาทยาตรายังจารึก,,,สกลนคร" เขียนโดย Super User 1897
ราคาวัสดุกองออกแบบ เขียนโดย Super User 3573
แบบตอบรับอบรมพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ เขียนโดย Super User 859
กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 3584
การรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน) เขียนโดย Super User 1468
อบรมขยายผลครูผู้สอนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษามางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เขียนโดย Super User 2374
การประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เกียรติบัตร - เอกสารอบรม เขียนโดย Super User 1228
การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 1569
แบบตอบรับประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียน (PISA) เขียนโดย Super User 1586
โรงเรียนเมืองสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน เขียนโดย Super User 1465
โรงเรียนเมืองสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน เขียนโดย Super User 1148
โรงเรียนเมืองสกลนคร รับสมัครอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน เขียนโดย Super User 2819
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบกลาง สพฐ./LAS เขียนโดย Super User 4097
เครื่องมือการประเมิน และตัวอย่างกระดาษคำตอบ (Local Assessment System : LAS) เขียนโดย Super User 2117
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 2858
ขอเชิญส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ เขียนโดย Super User 2041
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย Super User 1744
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา เขียนโดย Super User 2863
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เขียนโดย Super User 2974
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Super User 3270
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เขียนโดย Super User 1589
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 1772
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 2888
การบรรยายประมวลข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา - ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ. เขียนโดย Super User 1996
บัญชีรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์อนุโมทนากฐินสามัคคี ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 1258
บัญชีรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์อนุโมทนากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 1224
รายนามผู่้ร่วมบริจาคทรัพย์อนุโมทนากฐินพระราชทาน ปี 2557 เขียนโดย Super User 1800
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เ็น Best Practice เขียนโดย Super User 5172
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ครูธุรการ เขียนโดย Super User 5538
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย เขียนโดย Super User 3042
คู่มือการใช้โปรแกรมและข้อมูลเด็กพิการ ปี 2556 เขียนโดย Super User 3938
การย้า่ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย Super User 4360
50 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เขียนโดย Super User 3225
เอกสารประกอบการรายงานการคัดกรองนักเรียน เขียนโดย Super User 5895
รายการประมาณการราคา ปี 2557 เขียนโดย Super User 6577
แบบติดตามประเมินปี 2557 ระดับสถานศึกษา เขียนโดย Super User 5199
รายนามผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 64 เขียนโดย Super User 6674
การจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 3625
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เขียนโดย Super User 5248
การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 3620
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 6908
รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เขียนโดย Super User 3726
สกลนคร เขต 1 สกัดตกเบ็ด "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย Super User 5459
ประกาศผลการสอบครูสอนดนตรี (ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์) เขียนโดย Super User 7379
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เขียนโดย Super User 10500
แบบสำรวจสั่งซื้อเสื้อนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เขียนโดย Super User 9827
ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรี (ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์) เขียนโดย Super User 4457
รางวัลทรงคุณค่าระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ของครูและโรงเรียนในสังกัด เขียนโดย Super User 4999
รายนามเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ในงานพิธีราชทานสัญญาบัตร เขียนโดย Super User 4422
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2556 เขียนโดย Super User 8376
การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Super User 3272
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. เขียนโดย Super User 3548
รายชื่อเจ้าภาพถวายภัตตาหารงานพัดยศ เขียนโดย Super User 5587
การปรับปรุงฐานข้อมูลบัตรกลางผู้รับบำนาญ เขียนโดย Super User 6622
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 9421
ทิศทางการดำเนินงานของ สพป.สกลนคร เขต 1 ปีงบประมาณ 2557 เขียนโดย Super User 7696
โรงเรียนบ้านหนองหอย ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 4214
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 4453
รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เขียนโดย Super User 5412
โรงเรียนบ้านหนองหอย รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 7336
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เขียนโดย Super User 7195
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝันรุ่นครู เขียนโดย Super User 8699
ผลการประกวดโครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น เขียนโดย ครูพรชัย 8253
แนะนำ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ เขียนโดย ครูพรชัย 8424
การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2556 เขียนโดย Super User 9932
กิจกรรมของเรา เขียนโดย Super User 5476