ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สาระสำคัญจากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 198
รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์อนุโมทนากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 218
กำหนดการออกตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 444
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1204
ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย Super User 2016
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในรายการ "ไมค์ทองคำเด็ก ซีซั่น 2" เพิ่มเติม เขียนโดย Super User 1476
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 1342
ฐานข้อมูลโรงเรียน ICU จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 2765
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขียนโดย Super User 1265
คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1142
การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1165
กำหนดการออกตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เขียนโดย Super User 750
การจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 61 ประจำปี พ.ศ.2560 จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 896
รายงานจำนวนนักเรียนสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1004
ทิศทางแนวนโยบายการจัดการศึกษา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " เขียนโดย Super User 629
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 600
การคัดกรองนักเรียนพิการทางสายตา และครูผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนคัดกรอง เขียนโดย Super User 785
การสรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย Super User 422
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เขียนโดย Super User 1099
ทิศทางการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย Super User 2015
รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 เขียนโดย Super User 607
การประชุมปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เขียนโดย Super User 919
การอบรมครูวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เขียนโดย Super User 1061
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เขียนโดย Super User 1012
มาตรการป้องกันการทุจริตในการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชี เขียนโดย Super User 957
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย Super User 1341
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้่าง โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ เขียนโดย Super User 4208
การประกวดตามโครงการ "หมู่บ้าน/ชุมชน 3 ธรรม สกลนคร" เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย Super User 1896
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี เขียนโดย Super User 2111
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้่าง โรงเรียนบ้านโคกภู เขียนโดย Super User 2405
การนำเสนอในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 เขียนโดย Super User 1677
ศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารการศึกษา "การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ" รุ่น 10 เขียนโดย Super User 1540
มาตรการป้องกันการ "ตกเบ็ด" การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2559 เขียนโดย Super User 1300
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย Super User 4352
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 2561
รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี 2559 เขียนโดย Super User 2370
การสำรวจข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สารสนเทศที่ตรงกับสภาพจริง เขียนโดย Super User 1075
ถ่ายทอดบันทึกเทปอาศิรวาทถวายพระพร 5 ธันวาคม (สกสค.) เขียนโดย Super User 926
ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ถนนกระเช้าของขวัญปีใหม่) เขียนโดย Super User 1520
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนครัว เขียนโดย Super User 1210
มาตรการป้องกันการ "ตกเบ็ด" การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2558 เขียนโดย Super User 1063
บัญชีรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์อนุโมทนากฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 เขียนโดย Super User 974
แบบยื่นลงทะเบียนรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน เขียนโดย Super User 1780
การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "รอยพระบาทยาตรายังจารึก,,,สกลนคร" เขียนโดย Super User 1988
ราคาวัสดุกองออกแบบ เขียนโดย Super User 4223
แบบตอบรับอบรมพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ เขียนโดย Super User 909
กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 3661
การรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (กรณีนักเรียนซ้ำซ้อน) เขียนโดย Super User 1545
อบรมขยายผลครูผู้สอนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษามางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เขียนโดย Super User 2444
การประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เกียรติบัตร - เอกสารอบรม เขียนโดย Super User 1299
การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 1626
แบบตอบรับประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียน (PISA) เขียนโดย Super User 1654
โรงเรียนเมืองสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน เขียนโดย Super User 1539
โรงเรียนเมืองสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน เขียนโดย Super User 1224
โรงเรียนเมืองสกลนคร รับสมัครอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน เขียนโดย Super User 2893
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบกลาง สพฐ./LAS เขียนโดย Super User 4184
เครื่องมือการประเมิน และตัวอย่างกระดาษคำตอบ (Local Assessment System : LAS) เขียนโดย Super User 2175
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 2940
ขอเชิญส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ เขียนโดย Super User 2095
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย Super User 1804
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา เขียนโดย Super User 2927
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เขียนโดย Super User 3037
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Super User 3338
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เขียนโดย Super User 1646
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร เขียนโดย Super User 1831
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 2952
การบรรยายประมวลข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา - ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ. เขียนโดย Super User 2055
บัญชีรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์อนุโมทนากฐินสามัคคี ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 1321
บัญชีรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์อนุโมทนากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 1279
รายนามผู่้ร่วมบริจาคทรัพย์อนุโมทนากฐินพระราชทาน ปี 2557 เขียนโดย Super User 1876
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เ็น Best Practice เขียนโดย Super User 5275
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ครูธุรการ เขียนโดย Super User 5649
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย เขียนโดย Super User 3141
คู่มือการใช้โปรแกรมและข้อมูลเด็กพิการ ปี 2556 เขียนโดย Super User 4014
การย้า่ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 เขียนโดย Super User 4452
50 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เขียนโดย Super User 3329
เอกสารประกอบการรายงานการคัดกรองนักเรียน เขียนโดย Super User 5994
รายการประมาณการราคา ปี 2557 เขียนโดย Super User 6683
แบบติดตามประเมินปี 2557 ระดับสถานศึกษา เขียนโดย Super User 5292
รายนามผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 64 เขียนโดย Super User 6781
การจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 3703
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เขียนโดย Super User 5371
การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Super User 3733
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 7045
รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เขียนโดย Super User 3837
สกลนคร เขต 1 สกัดตกเบ็ด "ครูผู้ช่วย" เขียนโดย Super User 5560
ประกาศผลการสอบครูสอนดนตรี (ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์) เขียนโดย Super User 7504
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เขียนโดย Super User 10728
แบบสำรวจสั่งซื้อเสื้อนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เขียนโดย Super User 9924
ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรี (ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์) เขียนโดย Super User 4550
รางวัลทรงคุณค่าระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ของครูและโรงเรียนในสังกัด เขียนโดย Super User 5093
รายนามเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ในงานพิธีราชทานสัญญาบัตร เขียนโดย Super User 4521
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2556 เขียนโดย Super User 8475
การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Super User 3363
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. เขียนโดย Super User 3622
รายชื่อเจ้าภาพถวายภัตตาหารงานพัดยศ เขียนโดย Super User 5695
การปรับปรุงฐานข้อมูลบัตรกลางผู้รับบำนาญ เขียนโดย Super User 6718
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 9626
ทิศทางการดำเนินงานของ สพป.สกลนคร เขต 1 ปีงบประมาณ 2557 เขียนโดย Super User 7792
โรงเรียนบ้านหนองหอย ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 4315
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 4548
รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เขียนโดย Super User 5499
โรงเรียนบ้านหนองหอย รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 7454
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เขียนโดย Super User 7280
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝันรุ่นครู เขียนโดย Super User 8825
ผลการประกวดโครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น เขียนโดย ครูพรชัย 8414
แนะนำ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ เขียนโดย ครูพรชัย 8610
การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2556 เขียนโดย Super User 10079
กิจกรรมของเรา เขียนโดย Super User 5592