ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) ร.ร.บ้านนาตาลคำข่า

          ด้วยโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)  โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา
ในวันที่
3 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า และกำหนดเปิดซองในวันที่
17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา
08.30 - 16.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-4276-1334 ในวันและเวลาราชการ

 

          รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่