ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/26

          ด้วยโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้่างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/26 งานกระเบื้องซีเมนต์ กระเบื้องลอนคู่ รางน้ำ ทาสี และประตูเหล็ก 

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 08-1966-9199 

 

          รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่