ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)

          ด้วยโรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) 

          กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนสนธิราษฎร์สามัคคี ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 08-9445-5266 และ 08-2121-0905 

 

          รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่