ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (โรงเรียนบ้านดอนแคน "ผดุงราษฎร์บำรุงวิทย์")

          ด้วยโรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" ตำบลหนองลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.  สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0879598478, 0908581516 ในวันและเวลาราชการ

 

 รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่