โครงการคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือก
ครูดีเด่นประเทศไทย 
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ในระดับ
ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน
ที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่
     โครงการครูดีเด่น
     เกณฑ์การคัดเลือกครูดีเด่น
     ใบสมัครครูดีเด่นประเทศไทย
     รายงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักเรียน

การสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย

รายละเอียดตามลิงก์ : คำแนะนำในการสอบ  www.sakonarea1.go.th/images/files/guide.pdf

 

                         : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   www.sakonarea1.go.th/images/files/sob_name156.pdf

                            

                           

แผนผังสอบครูผู้ช่าย ปี 2556

แผนผังสนามสอบครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประจำปี 2556 

 คลิกดูรายละเอียด ตามลิงก์ :  http://www.sakonarea1.com/news/sopkroo0556.pdf

ผลการพิจารณาการย้าย 29 พ.ค.56

 รายละเอียดตามลิงก์ :   www.sakonarea1.go.th/images/files/buk300556.pdf