แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2560 กรณีโรงเรียนประสบอุทกภัย

อนุมัติ ปร.4 5 6 งบซ่อมแซมโรงเรียน กรณีประสบอุทกภัย 
 

​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​