รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.สกลนคร เขต 1 ปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ขอประชาสัมพันธ์แบบรายงานแผน
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
สำนักงาน และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่าง

          Download แบบรายงานแผนปฏิบัติการ ชุดที่ 1
                             แบบรายงานแผนปฏิบัติการ ชุดที่ 2