สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม จำนวน 6 ที่นั่ง
แบบกำหนดเอง ประจำปีงบประมาณ 2556 และรายละเอียด

files/News56/sanpun-1.zip