ประกาศรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัคร
          ช่วงที่ 1  
6 - 12 มกราคม 2557
          ช่วงที่ 2  13 มกราคม - 12 มีนาคม 2557  
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
          http://www.grad.ru.ac.th  และ
          http://www.edu.ru.ac.th/innovative

         
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่