รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น "พี่เลี้ยงเด็กพิการ" ร.ร.อนุบาลสกลนคร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ตามประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2561

          จึงประากศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร  โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอุดมมงคล 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

          Download รายละเอียด ที่นี่