ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ร.ร.อนุบาลสกลนคร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(
พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม)

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง
เด็กพิการ ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (
ในวันเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

          Download รายละเอียดที่นี่