ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนขั้นวิกฤต

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่คราว ตำแหน่งครู
รายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 18-24 มิถุนายน 2561 นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู
รายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา สถานที่ ดังประกาศ

            Download ประกาศที่นี่