ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "ครูรา่ยเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต"

ประกาศ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

          ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห อำเภอกุดบาก ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

          กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-24 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  

            Download รายละเอียดที่นี่