ประกาศผลการคัดเลือกครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง

ประกาศโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง
เรื่อง ผลการคัดเลือกครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561

          ตามที่โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกาศ
เปิดรับสมัครครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการ English for All
ประจำปีการศึกษา 2561 

          บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกสิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือก และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-5
มารายงานตัวในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกลนคร
และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

          Download รายละเอียดตามลิงก์
          หน้าประกาศ ภาษาไทย

          หน้าประกาศ English